Bunaken, Mangrove am Pangalisang I, 31 x 40 cm

Bunaken, Mangrove am Pangalisang IV, 31 x 40 cm

Bunaken, Mangrove am Pangalisang V, 30 x 23 cm

Bunaken, Mangrove am Pangalisang VI, 31 x 40 cm

Bunaken, Mangrove am Pangalisang VII, 30 x 23 cm

Bunaken, Mangrove am Pangalisang VIII, 30 x 23 cm