Ao Sai Daeng I, 24 x 30 cm

Ao Sai Daeng II, 24 x 30 cm

Ao Sai Daeng III, 24 x 30 cm

Ao Hin Wong I, 30 x 24 cm

Ao Hin Wong II, 30 x 24 cm

Ao Sai Daeng IV, 30 x 24 cm

Strandgut Koh Phayam III, 22 x 29 cm

Strandgut Koh Phayam II, 22 x 29 cm

Strandgut Koh Phayam, Aquarell, Blattsilber, Punisches Wachs, 22 x 29 cm